O nama

Javna ustanova ”Centar za kulturu i informisanje” Banovići, u periodu od 28.06.1973. do 02.03.1994. godine bila je registrovana pod imenom RO ”Centar za kulturu i informisanje” Banovići. Radijska stanica ”Radio Banovići”, osnovana je 25.05.1975. godine i pripada starijoj generaciji radijskih stanica u našoj zemlji, sa 46 godina uspješnog rada. Odlukom osnivača, tadašnjeg Predsjedništva Skupštine opštine Banovići, 02.03.1994. godine, osnovana je Javna ustanova ”Centar za kulturu i informisanje” Banovići sa ciljem obavljanja poslove i djelatnosti i realizacije aktivnosti iz oblasti kulture i informisanja. Kao takva, ustanova godinama održava kontinuitet u svom radu, kao nosilac, inicijator, organizator ili medijski pokrovitelj svih važnijih kulturnih događaja na području općine Banovići.

Djelatnosti:
 
  • Informisanje putem programa radija
  • Informisanje putem web-a
  • Produkcija TV priloga
  • Podrška izvođačkim djelatnostima
  • Saradnja sa pozorištima
  • Izdavačka djelatnost
  • Projekti iz oblasti kulture
  • Organizacija javnih manifestacija

 

Naš tim

Back to top button