Kontakt informacije

E-mail:

ckibanovici@gmail.com

Telefon | Fax:

+387 35 875 725 | +387 35 871 456

Direktor:

enizgabeljic@gmail.com

Marketing:

radiobanovici@gmail.com

Redakcija:

radiob.redakcija@gmail.com

Adresa:

7. novembra br. 4, 75290 Banovići

 

Kontakt forma