BanovićiIzdvojeno

Banovići: Provjera ispravnosti sirena, u petak 1. decembra u 12:00 sati

Iz Službe civilne i protivpožarne zaštite Općine Banovići, dobili smo Obavijest koju prenosimo u cjelosti:

“Predmet: Obavijest, dostavlja se,

Postovani,

Članom 149. do163. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) te članom 47. Pravilnika oorganiziranju i funkcioniranju operativnih centara civine zaštite (Službene novine Federacije BiH broj 09/19), uređeno je pitanje uzbunjivanja građana u slučaju pojave opasnosti iii nastanka određene prirodne ili druge nesreće koja može ugroziti živote većeg broja ljudi i materijalna dobra na određenom području.

Emitovanje signala vrši nadležni Operativni centar, Službe civilne i protivpožarne zaštite putem elektronske sirene. 

Provjera ispravnosti rada sirena vrši se svakog prvog u mjesecu u12 (dvanaest) sati davanjem znaka prestanka opasnosti.

Signal prestanka opasnosti oglašava se neprekidnim zavijajućim tonom u trajanju od 60 (šezdeset) sekundi.

U skladu sa gore pomenutom obavjestavamo Vas da će se provjera ispravnosti sirena na području općine Banovići početi vršiti 01 (prvog) decembra u 12 (dvanaest) sati i tako svakog prvog u mjesecu.

Molimo Vas da u svom programu emitirate ovu obavijest kako bi se građani općine Banovići na vrijeme mogli upoznati sa tim i da aktiviranje sirena ne stvori paniku kod građana.”

Dostavljeno:

1x Radio Banovići

1x Evidenciji organa

1x a/a

POMOĆNIK NAČELNIKA

Fuad Brigić

Foto na naslovnici: TVSA.ba

Slično:

Back to top button