BanovićiIzdvojenoRadio forma

LIJEPE VIJESTI: Banovićko dijete, Lamija Kolarević, zlatna studentica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Zlatno banovićko dijete magistar farmacije (mr. ph) Lamija Kolarević sa UNO Farmakognozija, zlatna je studentica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa prosječnom ocjenom tokom studija: 9,509. 

Lamija Kolarević, rođena 1998. u Tuzli. Osnovnu i srednju školu uavršila jeu Banovićima, te školovanje završila odličnim uspjehom i diplomom Učenika generacije Gimnazije, JU MSŠ Banovići.
2016. godine upisuje Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, a petogodišnji studij okončava u julu 2021. godine, odbranom diplomskog rada pod nazivom “Ispitivanje sadržaja polifenola i antioksidativne aktivnosti ekstrakata lista Cucurbita pepo L. dobijenih ultrazvučnom ekstrakcijom“. Prosjek ocjena tokom studija bio je 9,509, na osnovu čega stiče diplomu Studenta generacije Univerziteta u Tuzli, za akademsku 2020/21. godinu. Na osnovu ostvarenog uspjeha tokom studija, a po pozivu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za dodjelu podrške najboljim studentima Federacije BiH, proglašena najuspješnijim studentom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, akademske 2018/19. i 2019/20. godine.
Po obavljenom pripravničkom stažu, u februaru 2022. godine polaže stručni ispit za magistre farmacije, pri Federalnom ministarstvu zdravstva i stiče licencu za samostalan rad. Poziciju magistra farmacije – receptarijusa, obnaša do februara 2023. godine.
U februaru 2022. godine angažovana kao asistent, spoljni saradnik na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na predmetima iz uže naučne oblasti “Farmakognozija”. U februaru 2023. godine, na istoj užoj naučnoj oblasti biva izabrana u zvanje asistenta i zaposlena u stalni radni odnos na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
U oktobru 2022. godine upisuje treći ciklus studija, doktorski studij “Farmaceutske znanosti”, na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Bavljenje naučno-istraživačkim radom rezultiralo je objavom nekoliko publikacija, koje uključuju naučne radove i jednu knjigu.

Veliki Nedžad Ibrišimović je rekao: „Bosna je posijana tako dobrim sjemenom da koliko god je otišlo jakih i dobrih ljudi, toliko je i ostalo moćnih, i jakih, i lijepih, i sposobnih za sve što čovjeku i životu treba…“

Izvor: facebook stranica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Tekst: SB

Slično:

Back to top button