BanovićiKultura

Moj grad, naslov je teme na literarnom natječaju za učenike osnovnih i srednjih škola

U povodu obilježavanja 10. septembra, Dana općine Banovići JU “Javna biblioteka” Banovići pod pokroviteljstvom Općine Banovići raspisuje literarni konkurs.

Iz JU “Javna biblioteka Banovići” dobili smo tekst Poziva na literarni natječaj povodom 10. septembra, Dana Općine. Tekst prenosimo u cjelosti:

Tema rada: Moj grad

Uslovi za prijavu: da je rad autorsko djelo; da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi (štampan ili elektronski); da tekst nije uvredljivog sadržaja; da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

Kategorije: I – IV razred osnovne škole; V – IX razred osnovne škole; I – IV razred srednje škole Ograničenja: Autori mogu dostaviti samo jedan rad (prozni ili poetski) na zadanu temu: poezija (jedan rad) ili kratka priča/pripovijetka (jedan rad).

Nagrade: Ocjenu radova vršit će stručna komisija koju imenuje organizator manifestacije. Novčane nagrade će biti dodijeljene za prva tri mjesta u sve tri kategorije.

Fond nagrada za svaku od kategorija: 1. mjesto 300,00 KM 2. mjesto 200,00 KM 3. mjesto 100,00 KM

Nagrade će biti uručene na završnoj manifestaciji. Javni poziv je otvoren do 06.09.2023. godine. Radovi autora koji budu zaprimljeni poslije ovog roka i koji ne zadovoljavaju uslove Konkursa neće biti razmatrani.

Način slanja: Radovi moraju da budu pod „šifrom“ pisani ili štampani u 2 (dva) primjerka. Jedan primjerak se dostavlja u Biblioteku (isključivo pod šifrom) a drugi primjerak autor zadržava za sebe kao dokaz ukoliko osvoji nagradu. Radovi moraju biti isključivo u zatvorenoj koverti sa tačnom adresom primaoca sa naznakom za koju kategoriju se prijavljuje. Na poleđini koverte može da bude samo šifra pošiljaoca.

Radovi se mogu slati na sljedeći način: • putem pošte na adresu : JU Javna biblioteka Banovići ul. Alije Izetbegovića, br. 71 75 290 Banovići • ili direktno u prostorije Biblioteke – Prijemno odjeljenje.

Aplikacijom na ovaj javni poziv autori su saglasni da se njihovi autorski radovi mogu objaviti u prigodnim zbirkama u izboru i izdanju organizatora manifestacije ili partnera na projektu, Javne ustanove „Javna biblioteka“ Banovići. Organizator će se koristiti mogućnošću reduciranja programskih aktivnosti, prostornog i vremenskog dislociranja i prolongiranja u slučaju, nedovoljnog broja prispjelih radova, razloga više sile i sl. Pravo učešća imaju učenici sa područja općine Banovići. Dodatne informacije na broj telefona: 035 / 876-811 ili e-mail j.biblioteka@hotmail.com i na www.bibliotekabanovici.ba

Slično:

Back to top button