BanovićiIzdvojeno

Počela druga faza radova na zacjevljenju korita rijeke Litva – Projekat „Izgradnja nove gradske pijace u Banovićima“

Kako navodi web portal https://banovici.gov.ba/, u petak, 7. jula “nastavljene su aktivnosti na izgradnji nove gradske pijace u Banovićima, odnosno počela je realizacija druge faze projekta „Regulacija korita rijeke Litva od Zanatskog centra do Tvornice konfekcije Borac“. Planirano je da se u narenih 120 dana uradi zacjevljenje novih 70 metara korita Litve za šta su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i općina Banovići osigurali 650 hiljada konvertibilnih maraka. Radove izvodi firma „ROADING“ d.o.o. Gračanica i njihovim završetkom stvorit će se pretpostavke za izgradnju platoa buduće gradske pijace površine 4.500 metara kvadratnih. U okviru druge faze izvršit će se i izmještanje glavnog distributivnog voda pitke vode.

U prvoj fazi radova urađeno je zacjevljenje korita Litve u dužini od 67 metara, što je koštalo oko 600 hiljada KM. Isti je bio izvođač i isti su finansijeri. Projekat „Izgradnja nove gradske pijace u Banovićima“ vrijedan je oko 3 miliona i 500 hiljada KM”, navodi se na općinskoj web stranici https://banovici.gov.ba/.

Izvor: https://banovici.gov.ba/ 

Slično:

Back to top button