Kultura

Izet Kiko Sarajlić, Tražim ulicu za svoje ime

U malom parku u Sarajevu, preko puta zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine nalazi se spomen bista Izetu Kiki Sarajliću. Svjetsku slavu Kiko je stekao jednostavnošću pjesničkog izraza koja je prožeta dubokom osjećajnošću. Iako je još 1968. godine napisao stihove pod naslovom “Tražim ulicu za svoje ime”, skromno, kako to već umiju pjesnici, u Sarajevu još nema table sa imenom “ulica Izeta Kike Sarajlića”.

Šetam gradom naše mladosti i tražim ulicu za svoje ime.

Velike, bučne ulice – njih prepuštam velikanima istorije.

Dok je istorija trajala šta sam ja radio?

Prosto volio tebe.

Malu ulicu tražim, običnu, svakodnevnu,

kojom se, neopaženi od svijeta, možemo prošetati i poslije smrti.

U početku ona ne mora imati mnogo zelenila, čak ni svoje ptice.

Važno je da u njoj, bježeći pred hajkom, uvijek mognu da se sklone i čovjek i pas.

Bilo bi lijepo da bude popločana, ali, na kraju, ni to nije ono najvažnije.

Najvažnije je to da u ulici s mojim imenom nikad nikog ne zadesi nesreća.

Izet Sarajlić je rođen 16. marta 1930. u Doboju. Djetinjstvo je proveo u Trebinju i Dubrovniku, a 1945. godine se nastanjuje u Sarajevu, u kojem je ostao sve do kraja života. Kiko je objavio više od 30 knjiga poezije od kojih su neke prevedene na 15 jezika. O Sarajevskoj ratnoj zbirci rekao je: ‘Ovo je jedina zbirka za koju bih mogao reći da bih volio da je nikada nisam napisao.’ Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Udruženja intelektualaca ‘Krug 99’.

Izet Kiko Sarajlić je preminuo 2. maja 2002. godine u Sarajevu. Sarajevo mu se odužilo bistom u Malom parku preko puta zgrade Predsjedništva BiH.

Izvor: Sarajevo.co.ba (2.5.2013)

Slično:

Back to top button