BanovićiIzdvojeno

Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/20 i 14/22), člana 9. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2023. godini (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 4/23), člana 23. Odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, broj 02/1-02-704-23 od 25.04.2023. godine i Odluke Ministarstva o tačnom terminu objave javnog poziva, broj 15/1-02-704-23 od 10.05.2023. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Javni poziv je otvoren počev od  15.05.2023. godine do 30.05.2023. godine.

JAVNI POZIV

DOKUMENTACIJA

Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button