BanovićiIzdvojeno

Radionica o uvođenju dodatnog izbornog predmeta u osnovnim školama

Romski jezik bi mogao biti uveden kao izborni predmet

Romski jezik, tradicija i kultura u nastavnom procesu u Bosni i Hercegovini nije zastupljen. Samo u Tuzlanskom kantonu više od 600 učenika osnovnih i srednjih škola se izjašnjava kao pripadnici ove nacionalne manjine. Bez sistemskog izučavanja u školama, romski jezik ne samo da doživljava transformaciju, nego polahko i nestaje, upozoravaju predstavnici najbrojnije nacionalne manjine u Tuzlanskom kantonu.

“Kroz razgovor sa djecom uvidio sam da žele svoj maternji jezik u školama i na ovom polju Pedagoški zavod hitno treba da reaguje po pitanju nastavnog plana i programa i da se romski jezik uvede u svim školama jer mi smo najbrojnija nacionalna manjina u Tuzlanskom kantonu”, kazao je Mehmed Mujić iz udruženja EURO ROM Tuzla.

Priliku za razgovor o uvođenju romskog jezika kao fakultaivnog predmeta u osnovnim školama, sa ciljem da motiviraju učenike da u svojim školama izučavaju ovaj jezik, otvorili su u Osnovnoj školi Grivice u Banovićima.

“Radionicu smo organizovali sa ciljem promocije romskog jezika koji bi od naredne godine trebao da bude kao fakultativni predmet u školama, a koji ne bi pohađali samo učenici Romske populacije nego svi zainteresovani učenici za ovaj jezik i kulturu”, kazala je Elvira Jusić, direktorica OŠ “Grivice” Banovići.

Radionica je organizovana u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a pomogli su iz Misije OSCE-a Tuzla.

“Na ovim susretima akcenat je da se odgovori na sva pitanja o obrazovanju svih učenika, posebno Roma, a možemo reći da bi uvođenje ovog predmeta u školama poboljšalo kompletan uspjeh u školama”, kazao je Nihad Mešić, službenik za obrazovanje u OSCE-u Tuzla.

Inicijativa i borba da se u škole u Tuzlanskom kantonu uvede romski jezik traje od 2017. godine. Ministarstvo i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona formirali su radnu grupu koja razrađuje detalje po ovom pitanju ali još uvijek nije sigurno da li će se od semtembra romski jezik naći na listi izbornih predmeta u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

Slično:

Back to top button