Banovići

U kabinetu načelnika Gutića održan sastanak sa predstavnicima SRD „Klen“ Banovići

Općinski načelnik dr. Bego Gutić i predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Lapčević održali su sastanak sa predstavnicima Udruženja građana Sportsko ribolovno društvo „Klen“ Banovići. Na istom su upoznati sa radom Udruženja i problemima sa kojima se ono susreće.

Posebno je naglašena činjenica da je SRD „Klen“ u oktobru mjesecu 2022. godine potpisao Ugovor sa  Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, kojim su ribolovne vode na području općine Banovići date na upravljanje “Klenu”. S tim u vezi, Udruženje je poduzelo određene aktivnosti na terenu, a koje se odnose na obilježavanje ribolovnih zona (od I do IV). Postavljene su table sa obilježjima na jezerima i ponovo je aktiviran rad čuvarske službe.

Predstavnici Udruženja su na održanom sastanku iznijeli i svoje planove za naredni period, tokom kojeg će, kako su kazali, akcenat biti stavljen na očuvanje ribljeg fonda, izradu ribolovne osnove za područje općine Banovići te rad sa mlađim kategorijama i sa drugim udruženjima građana na području Općine.

U navedenim aktivnostima dobili su podršku načelnika Gutića i predsjedavajućeg Vijeća Lapčevića. Od istih su upoznati sa načinom finansiranja nevladinog sektora od strane Općine, odnosno da Udruženje ima mogućnost dobivanja određenih finansijskih sredstava kandidiranjem projekata po javnom pozivu koji će se raspisati u narednom periodu.

Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button