BanovićiIzdvojeno

Forum direktora centara za socijalni rad TK održan u Banovićima

Razgovarano o uvođenju u socijalna prava nezaposlenih porodilja i dječijeg dodatka

U Banovićima je održan Forum direktora centara za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona. Razgovarano je o poteškoćama uvođenja u socijalna prava nezaposlenih porodilja i dječijeg dodatka, ali i drugim aktuelnim problemima sa kojima se susreću ovi centri u nedostatku odluka i uputstava.

“Iskazali smo poteškoće i probleme sa kojima se susrećemo mi u centrima za socijalni rad i tražit ćemo od Ministarstva za rad i socijalnu politiku i povratak TK da nam podhitno dostave odluku i uputstva za 2023. godinu, odnosno procedure za postupanje u određenim situacijama sa kojima se susrećemo”, kazao je Salih Omerović, predsjedavajući Foruma direktora CSR TK.

Pored ovih problema centri za socijalni rad imaju i problema oko upisa u jedinstveni registar, a radi se o naknadama koje nisu oporezive a trebaju biti unešene u jedinstveni registar od strane isplatioca naknada, što je u ovom slučaju Federalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak.

“Onaj ko vrši isplatu određenih prava obavezan je unijeti te naknade, međutim mi dobijamo zahtjeve da izvršimo unos određenih podataka za koje nemamo podatke o datumu isplate i td. tako da smatramo da to treba da unese onaj ko vrši tu isplatu a u ovom slučaju to je Ministartsvo za rad, socijalnu politiku i povratak”, pojasnio je Omerović.

Jedna od tema Foruma bilo je i nepostojanje protokola i uputstava o postupanju sa duševno oboljelim osobama, gdje se poklapaju nadležnosti centara za socijalni rad sa zdravstvenim ustanovama i policijskim stanicama. Ova tema pokrenuta je sa mrtve tačke, te će se od Kantonalnog ministarstva tražiti da se pokrene izrada protokola koji će urediti ovu oblast. Bilo je govora i o fleksibilnosti utroška namjenskih sredstava Vlade TK dodijeljenih centrima za nabavku računarske opreme, kao i drugim tekućim pitanjima.

Slično:

Back to top button