BanovićiIzdvojeno

Tradicionalnim maršom obilježena 30. godišnjica formiranja 119. Mbbr.

Odlukom Komande II. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 15. januara 1993. godine formirana je  119. Muslimanska brdska brigada. Nastala je od dobrovoljaca koji su pod okriljem Patriotske lige i Općinskog štaba teritorijalne odbrane pružali otpor agresoru od  19. maja 1992. godine kada je počela agresije na Općinu Banovići.

Ovogodišnji marš održan je na lokalitetu Željova. Pokroviteljstvo potpisuje Općina Banovići,  a realizaciju je preuzela  Organizacija demobilisanih boraca.

Brigadu su na početku činila četiri bataljona i nekoliko prištapskih jedinica. Od formiranja brigade pa do završetka rata kroz njenu evidenciju je prošlo skoro šest hiljada vojnih obveznika. Najveći broj njih je sa područja općine Banovići, a jedan manji broj iz susjednih općina. Zona odgovornosti 119. Mbbr Banovići bila je duga oko 40 kilometara.

U odbrambeno-oslobodilačkom ratu (‘92-‘95), prema podacima nadležnog ministarstva, 268 pripadnika 119. Mbbr. Banovići položilo je živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Poginulim borcima je u svakoj banovićkoj mjesnoj zajednici podignuto spomen obilježje, a imena svih njih ispisana su na Centralnom spomen obilježju koje se nalazi ispred Radničkog doma.

I ovaj put brojne delegacije položile su cvijeće na Centralno spomen obilježje te odale počast svima onima koji su položili svoje živote za odbranu BiH.

VIDEO

Novinar: Mirnes Brigić

Slično:

Back to top button