Nekategorisano

Usvojen budžet općine Banovići za 2023. godinu (foto i video)

Općina Banovići dobila je najvažniji dokument koji se donosi za svaku fiskalnu godinu, usvojen je Prijedlog budžeta Općine za 2023.. Isti je planiran u iznosu 14.620.390,00 konvertibilnih maraka i kao takav dobio je većinsku podršku vijećnika Općinskog vijeća. U Prijedlogu budžeta za naredno godinu došlo je do povećanja prihoda za oko 320.000,00 KM u odnosu na Nacrt i 63 % ovih sredstava raspoređen je na javne transfere – prema javnim ustanovama.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića predloženi budžet općine Banovići za 2023. godinu je realan. On je i razvojni i socijalni. Kako je kazao, samo za kapitalne izdatke planiran je iznos od 3 miliona maraka, od čega se preko 2 miliona i 800 hiljada odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje (realizaciju kapitalnih projekata). Također, u budžetu su kreirane i nove pozicije kako bi se mogle realizirati planirane socijalne politike, da se pomogne najugroženijim kategorijama građana. Jedna od mjera socijalne politike je i povećanje plaća zaposlenim u javnim ustanovama i općinskom organu uprave – za oko 200 zaposlenih.

Vijećnici su nakon usvajanja Prijedloga budžeta općine Banovići za narednu godinu usvojili i Prijedlog Odluke o njegovom izvršenju, te Program rada Općinskog vijeća Banovići za 2023. godinu.

Završetkom 24. redovne sjednice Općinsko vijeće je u 2022. godini u potpunosti realiziralo svoj Program rada (sa 100 %).

 

 

Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button