BanovićiIzdvojeno

Na novoj lokaciji JP „Komunalno“ Banovići postavljeni kontejneri za smještaj radnika

Općina Banovići je u 2021. godini osigurala novu parcelu za JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići, i to putem zamjene zemljišta sa RMU Banovići. Riječ je o prostoru površine 3.200 metara kvadratnih koji se nalazi sa lijeve strane puta za Saviće (Čubrić) u Mjesnoj zajednici Podgorje. Na isti će se izmjestiti građevinska operativa Komunalnog sa postojeće lokacije, preko puta stadiona FK Budućnost.

Nakon što je pribavljena sva potrebna dokumentacija za izmještanje i urađen plan rasporeda objekata koji će se graditi na novoj lokaciji pribavljena je suglasnost OV Banovići o zamjeni parcela. Po dobijanju suglasnosti Vijeća uslijedili su građevinski radovi – poravnjan je teren i urađene su betonske ploče na koje su postavljeni kontejneri za smještaj radnika. Time su realizirane planirane aktivnosti u ovoj godini.

Prema najavama iz Komunalnog na proljeće slijedi nastavak radova. Izgradit će se pomoćna zgrada sa radionicom i skladišnim prostorima te urediti kompletna infrastruktura. Time će se stvoriti uvijeti za preseljenje JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići na novu lokaciju.

 

Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button