BanovićiIzdvojeno

Predstavnici JP „EKO-Sep“ Živinice informisali načelnika Gutića u kojoj je fazi realizacija projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije

Realizacija projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice bila je tema razgovora općinskog načelnika dr. Bege Gutića, njegovih suradnika i predstavnika ovog javnog preduzeća. Od predstavnika Eko-Sepa-a zatražena je informacija u kojoj je fazi navedeni projekat s obzirom na sve probijene rokove koji su do sada postavljeni, kad bi se mogao očekivati početak rada deponije i da li će ona biti likvidna (pozitivno poslovati) u skladu sa prvobitnim ugovorom koji je potpisan. Načelnika Gutića posebno je interesovalo da li će osnivači (Banovići, Živinice, Kladanj) imati dodatnih obaveza imajući u vidu njihov vlasnički udio – 30, 10 i 60 posto. Ponovio je stav da općina Banovići daje punu podršku prjektu čijom realizacijom bi se riješio dugogodišnji problem odlaganja otpada na području ove tri općine, te istakao da je potrebno ubrzati aktivnosti na rješavanju svih problema kako bi se projekat konačno priveo kraju.

Predstavnici Eko-Sep-a upoznali su načelnika Banovića da se susreću sa brojnim administrativnim smetnjama u svom radu, a jedna od njih je verifikacija projekta od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema riječima direktora Selmira Šljivića radovi na deponiji su završeni, finansijska konstrukcija je zatvorena i jedino je ostalo da se preduzeću isporuči buldozer bez kojeg ne mogu početi sa radom. Kako je kazao, nakon otklanjanja administrativnih smetnji izvršila bi se primopredaja objekta deponije od strane izvođača radova, tehnički prijem objekta te uslijedilo bi pribavljanje vodne dozvole i dozvole za rad. Realno je za očekivati da deponija počne sa radom u proljeće 2023. godine.

Sudionici sastanka usuglasili su se da se u narednim danima održi Skupština JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice te sastanak Savjeta načelnika (Banovići, Živinice, Kladanj) kako bi se odredili budući pravci djelovanja, a u cilju završetka projekta i konačnog početka rada regionalne sanitarne deponije.

Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button