BanovićiIzdvojeno

Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Banovići za 2023. godinu

U organizaciji Službe za budžet i finansije općine Banovići održana je javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Banovići za 2023. godinu. Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Stranke demokratske akcije, javnih preduzeća, javnih ustanova i boračkih udruženja. Učesnici su ovom prilikom imali mogućnost da iznesu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na usvojeni Nacrt budžeta Općine za 2023. godinu, koje su ili će dostaviti u pisanoj formi (u formi amandmana).

Nacrt budžeta općine Banovići usvojen je na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 9. novembra i to u iznosu od 14.371.000,00 konvertibilnih maraka. On je ocijenjen kao dobra osnova za izradu konačnog Prijedloga budžeta Općine. Sve primjedbe., prijedlozi i sugestije dostavljeni na javnoj raspravi ili u pisanoj formi nadležnoj općinskoj službi biće razmotreni prije izrade Prijedloga budžeta općine Banovići za 2023. godinu.

Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button