BanovićiIzdvojeno

Materijalna i stručna podrška porodicama u riziku od razdvajanja djece od roditelja i porodicama u stanju socijalne potrebe

U okviru ovih projekata stručni radnici centra vrše informisanje, edukaciju i savjetovanje porodica

Udurženje mladih BaUM i JU “Centar za socijalni rad” Banovići uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona realizuju dva značajna projekta na području općine Banovići. Riječ je o projektima: razvoj referentnih mehanizama za podršku porodicama u riziku od razdvajanja djece od roditelja, te materijalnoj podršci i osnaživanju porodica u stanju socijalne potrebe.

“Ova dva projekta imaju koheziju i povezali smo ih tako da naši korisnici iz projekta Razvoj referentnih mehanizama budu osnaženi, odnosno da dobiju određenu materijalnu pomoć”, kazao je sekretar udruženja mladih BaUM Ademim Sarić.

Uloga Centra za socijalni rad u ovim projektima je mapiranje porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno porodica koje su u fazi rizika od razdvajanja.

“Izuzetno nam je važna saradnja sa nevladinim sektorom što ćemo i u narednom periodu potenciratu kroz različite radionice, podjelu paketa, materijalnu podršku za ugrožene korisnike i za stanovništvo koje se nalaze u stanju socijalne potrebe”, kazala je Merima Numanović, direktorica Centra.

U okviru ovih projekata stručni radnici Centra vrše informisanje, edukaciju i savjetovanje porodica, kako bi navedene porodice osposobili za samostalan život i egzistenciju i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite koja im pripada. Nakon održanih radionica u okviru ovih projekata izvršena je podjela prehrambenih paketa.

Slično:

Back to top button