BanovićiIzdvojeno

POVEĆANJE PLATE RUDARIMA NIJE UPITNO

Saopštenje za javnost - Uprava RMU "Banovići", d.d. Banovići

Nakon špekulacija i iznošenja netačnih tvrdnji o pregovorima oko potpisivanja GKU, Uprava RMU “Banovići” d.d. Banovići uputila je saopštenje kojim informiše javnost o spornim segmentima pregovaranja.
Uprava društva demantuje navode Sindikalne organizacije RMU “Banovići” d.d. Banovići da kroz kolektivni ugovor traži smanjenje plata za 30%, i navode da povećanje plata rudarima nije upitno.
Uprava RMU “Banovići” tokom svih pregovora pokazala je pozitivnu inicijativu kada su u pitanju prava radnika.
Ono što je tačno i za šta se sindikati kroz kolektivno pregovaranje nastoje izboriti je izjednačenje svih radnika rudnika, odnosno izjednačiti rudare u podzemnoj eksploataciji, rudare u površinskoj eksploataciji i one koji imaju lakša radna mjesta sa aspekta sigurnosti. Jasno je da stavovi koje zastupaju idu u smijeru da se ukinu norme i da se obračunavanje plata vrši na osnovu stručne spreme.
Kroz saopštenje nemoguće je nespomenuti i neistinite tvrdnje da je Uprava RMU “Banovići” pokrenula proces gašenja pogona “Standard i usluge”. Naime, nedavno je održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Sindikalne organizacije Rudnika, Sindikata zaposlenika i Uprave Društva, gdje se između ostalog pokušalo iznaći rješenje problema cijena roba u rudničkim restoranima. Jedno od mogućih rješenja je da se sav novac za topli obrok isplaćuje na bankovne račune radnicima, što ujedno predstavlja i proces gašenja pogona “Standard i usluge”. Za ovakvo rješenje predstavnici Sindikalne organizacije Mehmed Hasanović i Mirsad Bećić izjavili su da su spremni odmah da potpišu. Naravno, Uprava Društva ni u kom slučaju ne bi dozvolila da ijedan radnik ostane bez posla, već bi kroz restruktuiranje radnici bili preraspoređeni. Nadalje, stav Uprave je i da se u takav proces neće ući dok sindikati ne anketiraju radnike i ne utvrde šta je za njih prihvatljivo. U potpunosti će biti uvažen stav rudara.
Uprava RMU “Banovići” d.d. Banovići zauzela je stav da plasiranje navedenih netačnih informacija ima za cilj izazivanje nepotrebnog straha kod radnika, destabilizaciju Rudnika i u konačnici generalni štrajk. Međutim, radnici trebalo bi da budu svjesni posljedica obustavljanja proizvodnje. RMU “Banovići” je samostalni rudnik i nema mogućnost da od bilo koga dobije novac za isplatu plata ili bilo kojih drugih troškova. Sve dospjele obaveze izmiruju se na osnovu vlastite proizvodnje i plasmana ughlja. Jasno je da bi obustavljanje proizvodnje onemogućilo isplatu plata po predviđenoj dinamici.
Menadžment rudnika “Banovići” još jednom je pozvao sve subjekte Rudnika, kao i vanjske saradnike da na prvo mjesto stave interese rudara i rudnika, te da zajedničkim činjenjem doprinesu postizanju što boljih rezultata, a ne ispunjavanju ličnih interesa pojedinaca.

Slično:

Back to top button