IzdvojenoRadio forma

BANOVIĆI: Historijske razglednice – Prvi bageri na površinskom kopu

Prvi bageri na površinskom kopu u Banovićima 1946. godine bili su Menck MC, Hambock i Neserbute. Mahmut Terzić je upravljao buldozerom ali bio je i njegov mehaničar, iskopani materijal utovarali su na vagone udarnik Nusret Pirić te njegove kolege Alija Okanović i Franjo Jakšić. Na istovaru vagona isticao se Fehrat Hodžić.

“Proizvodnja u jami Kažalj Potok obustavljena je 30. juna 1946, a povoljan odnos jalovine i uglja učinio je da se već 1. ugusta iste godine otpočnu radovi na otvaranju površinskog kopa koji je na raspolaganju imao jedan bager Menck MC i to od 16. novembra, tako da je do konca godine otkopao 10.410 m3 jalovine. Izgrađeno je oko 3.000 metara usjeka za etaže i postavljeno 2.500 metara pruge. Krajem novembra nabavljena su i dva buldozera. Za potrebe površinskog kopa vlastitim sredstvima i ljudskim potencijalima izgrađene su tesarska radionica, magacin za pogonski materijal, tri barake za gumeni alat, jedna stražara i jedna stambena baraka, dvije drvene barake za materijalni magacin, jedna prometna kancelarija, pisarnica i prozivaonica, garaža za smještaj tri buldozera.

Radovi nisu išli predviđenom dinamikom prije svega zbog nedostatka stručnog kadra. Ali, nije bilo izbora, moralo se raditi; već u maju počeli su istražni radovi bušenjem na površinskom kopu Dolnice (u nekim izvorima „Delnice“, danas Dolovi), a već u junu bageri su zasijecali prve etaže, a počelo je i polaganje prvih etažnih kolosijeka. Do kraja godine  u prosjeku su radila dva parna bagera Hambock i Neserbute, dok su ostali bageri već pri montaži bili često u kvaru. Mahmut Terzić je upravljao buldozerom ali bio je i njegov mehaničar, iskopani materijal utovarali su na vagone udarnik Nusret Pirić te njegove kolege Alija Okanović i Franjo Jakšić. Na istovaru vagona isticao se Fehrat Hodžić.” (iz rukopisa Monografije RMU Banovići, SSB©)

foto: Nuraga Softić, Montaža novog bagera, 15. mart 1954. godine

Slično:

Back to top button