Banovići

Završen trening “Start Your Business”

Trening je organizovan u okviru projekta ''Partnertsvom do posla'' za 7 osoba koje su iskazale interes da nauče vještine neophodne za uspješno pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa

“Start Your Business” ili “Kako pokrenuti svoj posao” je naziv treninga koji je organizovan u okviru projekta ”Partnertsvom do posla” za 7 osoba koje su iskazale interes da nauče vještine neophodne za uspješno pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa. Trodnevni intenzivan trening vodila je Irma Dedić, asistant profesor na Ekonomskom fakultetu Džemal Bijedić Univerziteta u Mostaru.

U narednim danima polaznici treninga detaljno će razvijati svoje biznis planove nakon čega će komisija odabrati 4 najperspektivnija, koji će biti podržani sa po 6.800 KM, tj. sa 27.200 KM u ukupnom iznosu.
Prema riječima organizatora, sve su ideje odlične i neće biti lako odabrati favorite.
Banovići će uskoro biti bogatiji za 4 nova registrovana biznisa i na tome se neće stati. Početkom naredne godine ponavlja se cijeli proces uz podršku još 4 biznis ideje sa istim iznosima.
UG „Nešto Više“, zajedno sa Općinom Banovići implementira projekat „Partnerstvom do posla“
u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona Eura a realizuje putem Međunarodne organizacije rada (MOR) u BiH.
Ukupna vrijednost projekta je 351.640 KM, uz kontribuciju Općine Banovići sa dodatnih 38.000 KM.
Općina Banovići i UG ”Nešto Više” iz Sarajeva, zajedno sa ostalim partnerima LPZ-a, radi uz podršku MOR-a na stručnom osposobljavanju i usavršavanju nezaposlenih osoba sa područja općine Banovići u svrhu njihovog zaposlenja u lokalnim kompanijama ili omogućavanjem samozapošljavanja pokretanjem sopstvenih privrednih subjekata.
Za prekvalifikaciju oko 60 nezaposlenih osoba obezbijeđeno je 100.000 KM, obezbijeđeni su stručni predavači za obuku još 20 osoba koje žele pokrenuti sopstveni posao, te 8 grantova u ukupnoj vrijednosti od oko 50.000 KM za osobe koje su prošle obuke za pokretanje posla.
Pored toga, u toku je nabavka savremenih informatičkih i elektro pomagala u školama gdje će se nabaviti 3D printeri i elektro ispitni stolovi, te nabavka digitalnih info panela za bolju komunikaciju između Općine i građana.

Uspostavljena je i kancelarija LPZa u kojoj se besplatno pruža podrška građanima koji žele aplicirati za posao, pokrenuti sopstveni biznis ili aplicirati na neke od poziva podrške. LPZ kancelarija je na usluzi i lokalnim privrednicima.
Plan je da se do kraja projekta, tj. do kraja 2023. godine od 80 obučenih osoba zaposli ili samozaposli 35 osoba. Banovići su jedna od 20 jedinica lokalne samouprave u okviru ovog projekta koji finansira Evropska unija.

Projekat podržava Evropska unija, a sprovodi MOR (Međunarodna organizacija rada).
 

Slično:

Back to top button