BanovićiIzdvojeno

“Moja zajednica – moja odgovornost” – projekat za mlade

Edukativni i zabavni sadržaji za djecu i mlade koji žive u ruralnim i suburbanim područjima općine Banovići.

Prvi samostalni projekat omladinskog aktiviste Dženana Sejdinovića nastao je kao rezultat učešća na Become BOLD projektu koji provodi organizacija Youth Power, a finansira Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. Cilj radionica za mlade je omogućiti aktivno sudjelovanje i građanski angažman mladih bosanskohercegovačkih lidera u njihovim zajednicama kroz razvoj vještina sa posebnim naglaskom na razvoj i provedbu vlastitih projekata za zadovoljavanje određenih potreba u zajednici, praćenja i evaluacije, rezultirajući boljim obrazovanjem i sposobnošću lidera/ica iz lokalnih zajednica.

Projektne aktivnosti su ujedno i prilika za edukativne i zabavne sadržaje za djecu i mlade koji žive u ruralnim i suburbanim područjima općine Banovići.

U okviru projekta učenici VI, VII i VIII razreda banovićkih osnovnih škola će dobiti priliku da učešćem u 15 radionica u svakoj od škola partnera unaprijede životne vještine i znanja iz oblasti društvenog aktivizma i medijske pismenosti.

Pored toga učenici će pohađati i po 10 radionica likovne umjetnosti u okviru kojih će zajedno sa mentorima oslikati murale na zidovima svojih škola.

Slično:

Back to top button