BanovićiIzdvojeno

Sjednica Općinske izborne komisije Banovići

Na osnovu člana 2.13. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), te člana 11, 12, 22 i 23. Poslovnika o radu izborne komisije osnovne izborne jedinice Banovići, broj: 05-06/16 od 13.06.2016. godine, kao i člana 4. Uputstvo o načinu rada i izvještavanju izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, broj: 05-1-02-2-622-1/22 od 04.05.2022. godine, sazivam:

SJEDNICU

Općinske izborne komisije Banovići

Koja će se održati dana 19.07.2022. godine (utorak), sa početkom u 9:00 sati u prostorijama Općinskog vijeća Banovići (kancelarija broj 24).

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

 1. Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa III redovne sjednice OIK-e,
 2. Preliminarno raspoređivanje ulica na biračka mjesta,
 3. Donošenje Odluke o spisku lokacija biračkih mjesta,
 4. Davanje ovlaštenja predsjedniku OIK-e za potpisivanje Ugovora o zakupu prostora,
 5. Razno:
 6. Informacija o realizaciji zaključaka sa III redovne sjednice,
 7. Ostalo.

Obzirom da se radi o veoma bitnim pitanjima u budućem radu Općinske izborne komisije, molimo Vas da svoje obaveze uskladite i navedenoj sjednici neizostavno prisustvujete.

Ovaj poziv za sjednicu OIK-e Banovići bit će objavljen na oglasnoj tabli i na web stranici općine Banovići.

Dostavljeno:

 1. Mr. Gutić Salko, predsjednik
 2. Dr. Said Hasanbegović, član
 3. Hasan Garić, član
 4. Nihada Kočić, član
 5. Uposlenik u CBS općine Banovići, gospođa Mediha Hadžić
 6. a/a

                                                                                                                                   OIK-a Banovići     

                                                                                                               Mr. Gutić Salko, predsjednik

Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button