BanovićiIzdvojenoNekategorisano

JAVNI POZIV

UG “Nešto Više” u saradnji sa Općinom Banovići te drugim partnerima koji čine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banovići (LPZ Banovići), u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji se realizuje uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH, poziva nezaposlene osobe, da se prijave za obuke, prekvalifikaciju/stručno usavršavanje za ona zanimanja za koja postoji potreba u lokalnoj zajednici.

Projektom je planirana prekvalifikacija/stručno usavršavanje za 60 nezaposlenih osoba (žene i muškarci) u vrijednosti od oko 1500 KM po osobi. Planirana sredstva za realizaciju po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU. Prekvalifikacija/stručno usavršavanje za odabrane osobe će biti potpuno besplatno. Za obavljanje praktičnog dijela obuke će biti obezbijeđena adekvatna zaštitna oprema, prevoz, hrana i osiguranje.

Kandidati koji uspješno završe prekvalifikaciju/stručno usavršavanje, dobit će akreditovanu stručnu spremu i mogućnost zaposlenja u lokalnim kompanijama.

U smislu ovog Javnog poziva prekvalifikacija je obrazovanje u kojem nezaposlena osoba stiče znanja i vještine za drugo zanimanje u odnosu na zanimanje koje posjeduje.

Obuke će vršiti Centar za obrazovanje odraslih EDUKON UNIVERZA Banovići te MSŠ Banovići, koji posjeduju i koji provode certificirane programe stručnog usavršavanja odraslih, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. Praktični dio obuka biće organizovan u lokalnim kompanijama, članicama LPZ-a.

Trajanje obuka je propisano pravilima o obrazovanju odraslih te će se za svaku odabranu osobu zavisno od postojeće stručne spreme i željene prekvalifikacije utvrditi plan i vrijeme trajanja obuke.  

Prijave se popunjavaju u prostoriji LPZ-a Banovići (prizemlje BKCa/gradsko kino)

Poziv je otvoren 21 dan tj. do 04. 08. 2022. godine.

Kancelarija LPZ-a je otvorena svaki dan od 8h do 16h.

Kontakt telefon: 063/006-626

Zanimanja za koja će biti organizovana obuka su:

 • Tekstilni Tehničar
 • Konfekcionar tekstila
 • Krojač
 • El.mehaničar
 • Mašinski tehničar
 • El.tehničar
 • Bravar
 • Metalostrugar
 • Zidar
 • Armirač
 • Keramičar
 • Moler
 • Tesar
 • Fasader
 • Monter ALU PVC stolarije
 • Zavarivač
 • Tokar
 • CNC operater
 • Lakirer

Pored navedenih zanimanja moguće je organizovati obuku i za druga zanimanja od interesa nezaposlenim osobama i za koja postoji potreba u lokalnoj zajednici.

Prilikom popunjavanja prijavnog obrasca u kancelariji LPZa potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Banovići da se osoba vodi na evidenciji nezaposlenih osoba

2. Kopiju diplome škole, kao dokaz o posjedovanju određenog zanimanja, odnosno stepenu kvalifikacije ili stepenu stručne spreme.

 1. Uvjerenje o invaliditetu (ako je primjenljivo)

Rangiranje kandidata će se izvršiti prema datumu i vremenu prijavljivanja na ovaj Javni poziv, te na osnovu drugih kriterija (godine starosti, teško zapošljive kategorije, spol i slično).

Slično:

Back to top button