BanovićiIzdvojeno

Potpisan sporazum sa Direkcijom regionalnih cesta TK o sanaciji cesta u Omazićima i Podgorju

Općina Banovići i Javna ustanova „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ potpisali su sporazum o relizaciji projekata: „Rehabilitacija i sanacija ceste Oskova – Beširovići, MZ Omazići“ i „Rehabilitacija i sanacija ceste – dionica Čubrić, MZ Podgorje“. Sredstva za realizaciju navedenih projekata osigurala je Vlada TK, i to u ukupnom iznosu od 215 hiljada konvertibilnih maraka. Sporazum su potpisali u ime općine Banovići Amir Mrkonjić, pomoćnik načelnika za planiranje, poduzetništvo i razvoj i Zijad Omerčić, direktor JU „Direkcija regionalnih cesta TK“.

Direkcija će u narednom periodu provesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i sa istim sklopiti ugovor, a krajnji rok za realizaciju projekata biće prilagođen dinamici izvođenja radova.

Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button