BanovićiIzdvojeno

Općinsko vijeće Banovići: Usvojeni Izvještaji Javnih preduzeća

Donesene su i izmjene i dopune Odluke o sigurnosti i organizaciji saobraćaja na području općine Banovići

20. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići većinom je bila izvještajnog karaktera.

Razmatrani su i usvojeni Izvještaji Javnih poreduzeća: “Komunalno”, “Toplana” i “Vodovod i kanalizacija” te JZU Dom zdravlja Banovići za 2021.godinu uz konstataciju da je vidljiv pozitivan pomak u njihovom radu.

– To se, prije svega, manifestuje kroz podizanje nivoa kvaliteta i kontinuitet pružanja usluga građanima Banovića, rekao je općinski načelnik dr Bego Gutić.

Na sjednici su usvojene i izmjene i dopune Odluke o sigurnosti i organizaciji sobraćaja na cestama na području općine Banovići. Odluka se konkretno odnosi na ulicu Alije Izetbegovića od Islamskog centra do raskrsnice sa ulicom Armije BiH. Zona zabrane saobraćaja u ovoj ulici se skraćuje tako da će se ona ubuduće, u periodu od 18:00-24:00 sata, odnositi samo na dio ulice do mosta kod Islamskog centra čime će se građanima omogućiti nesmetan pristup novom stambenom objektu. Režim saobraćaja mijenja se i u ulici ispred Doma zdravlja koja će od sada biti jednosmjerna ulica sa jednom vrstom kružnog toka oko Samačke zgrade.

Podršku vijećnika, između ostalog, dobio je i novi pravilnik o stipendiranju učenika i studenata te Izvještaj o radu i poslovanju JP Eko-Sep Živinice za 2021.godinu.

Senad Mahmutbegović

Slično:

Back to top button