BanovićiIzdvojeno

Kolegij OV Banovići dogovorio termin održavanja 20. redovne sjednice Vijeća – sjednica zakazana za četvrtak, 30.06.2022. godine

Održana je 30. sjednica Kolegija Općinskog vijeća Banovići na kojoj je dogovoren dnevni red za 20. redovnu sjednicu Vijeća te termin njenog održavanja. Sjednica je zakazana za četvrtak, 30.06.2022. godine, a održat će se u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16.00 sati. 

Među 14 tačaka dnevnog reda Vijeće bi trebalo razmatrati i: Prijedlog Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) općine Banovići za period do 2030. godine, izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća: „Komunalno“, „Toplana“, „Vodovod i kanalizacija“ i „Eko-Sep“ Živinice, kao i Izvještaj o radu i poslovanju JZU „Dom zdravlja“ Banovići – svi za 2021. godinu.

DNEVNI RED 20. REDOVNE SJEDNICE OV BANOVIĆI:

 1. Razmatranje Prijedloga Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) općine Banovići za period do 2030. godine,
 2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići za 2021. godinu,
 3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JZU „Dom zdravlja“ Banovići za 2021. godinu,
 4. Razmatranje Izvještaja o radu i godišnji obračun JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice za 2021. godinu,
 5. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JP „Toplana“ d.o.o. Banovići za 2021. godinu,
 6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići za 2021. godinu,
 7. Razmatranje Prijedloga pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići,
 8. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju na korištenje objekta „Zgrada fizičke kulture i rekreacija – Sportska dvorana“ sa pripadajućim zemljištem Javnoj ustanovi „Sportsko-kulturni centar“ Banovići,
 9. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju na korištenje objekta „Dom zdravlja“ Banovići sa pripadajućim zemljištem JZU „Dom zdravlja“ Banovići,
 10. Razmatranje Prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu općine Banovići putem javnog nadmetanja – licitacije, za gradnju stambeno-poslovnih/stambenih objekata kolektivnog stanovanja sa obavezom izvođenja radova na pripadajućem vanjskom uređenju, u obuhvatu – lokalitetu „Zona B“,
 11. Razmatranje Prijedloga Odluke o prijenosu vlasništva nad putničkim motornim vozilom,
 12. Razmatranje Informacije o položaju i statusu korisnika BIZ-a na području općine Banovići,
 13. Razmatranje Prijedloga zaključka: a/ o davanju suglasnosti za razrješenje Husić Damira dužnosti člana Odbora za reviziju JP „Vodovod i kanalizacija „ d.o.o. Banovići, b/ o davanju suglasnosti o privremenom imenovanju člana Odbora za reviziju JP „Vodovod i kanalizacija „ d.o.o. Banovići,
 14. Razmatranje Prijedloga zaključka: a/ o davanju suglasnosti za razrješenje Šahbazović Edina dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, b/ o davanju suglasnosti o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija „ d.o.o. Banovići.
Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button