BiHIzdvojeno

MI-BOSPO: Uspješno realizovan projekat reciklaže starog papira

Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO Tuzla, tokom maja je provodila projekat prikupljanja starog uredskog papira sa ciljem njegove reciklaže.

Briga za okoliš je goruća tema na globalnom nivou, a postoji mnogo toga što se može učiniti za očuvanje životne okoline.
Projekat se sprovodio u dvije etape, prikupljanje starog uredskog papira i reciklaža.
Kako bi ovaj projekat bio proveden, MI-BOSPO je ostvario saradnju sa firmama specijalizovanim za prikupljanje
korištenog papira, a koje su izvršile odlaganje i dalje organizovale reciklažu na ekološki prihvatljiv način. Protokoli o saradnji potpisani su sa firmama Eko sirovina d.o.o. Tuzla, Ekodizdar d.o.o. Sarajevo, Ekopraktik d.o.o. Zavidovići, JP Komunalno Žepče i Grand Promet d.o.o. Banja Luka. Navedene firme pozdravile su inicijativu MKF MI-BOSPO Tuzla i vrlo rado se priključile implementaciji iste.
„Prvi puta sarađujemo sa MI-BOSPO-om, veoma nas je obradovao njihov poziv da besplatno ustupe količine starog papira za reciklažu. Mi smo posjetili sedam MI-BOSPO ureda, organizacija je zaista bila odlična. Naravno, sav papir je propisno tretiran i u skladu sa važećim propisima bit će recikliran.“ – istakao je Dragan Vukčević, direktor Grand Promet d.o.o. Banja Luka.
Prilikom ove akcije prikupljene su značajne količine papira iz svih organizacionih dijelova MI-BOSPO-a. Prema evidenciji otkupljivača prikupljeno je ukupno 2,9 tona papira. Poznato je da se reciklažom jedne tone papira može sačuvati 17 zrelih stabala. Uzmu li se u obzir navedene činjenice, ovom društveno korisnom akcijom sačuvano je cca 51 zrelih stabala.
„Svjesni smo činjenice da kao organizacija imamo veliku odgovornost prema okolišu, briga za okoliš inkorporirana je u našu misiju, tako da uvijek težimo ka tome da na što bolji način doprinosimo zaštiti okoliša. Djela prije riječi naš je moto, a vjerujemo da ovaj naš primjer svakako to i potkrjepljuje. U pitanju je stara uredska dokumentacija koju smo izlučili iz svih ureda, te dalje ustupili specijalizovanim firmama na reciklažu. Pored toga, uvijek težimo da budemo pozitivan primjer, te se nadamo da će i mnogi drugi slijediti slične akcije“ – poruka je iz MI-BOSPO-a.
Činjenice pokazuju da procenat reciklaže u Bosni i Hercegovini nije na zavidnom nivou. Prema procjenama kompanija koje se bave reciklažom, trenutno se reciklira samo 10 posto ambalažnog otpada u koji spadaju plastika, papir i ostali iskoristivi materijali.
MI-BOSPO će i dalje provoditi slične kampanje, putem kojih želi da smanji svoj ekološki otisak i poboljša svoj odnos prema prirodi.
MI-BOSPO vaš vjetar u leđa

Izvor: MKF MI-BOSPO Tuzla

Slično:

Back to top button