BanovićiIzdvojeno

Za utorak zakazana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići

Kolegij Općinskog vijeća Banovići utvrdio je termin održavanja 19. redovne sjednice Vijeća. Sjednica je zakazana za utorak, 14.06.2022. godine, a održat će se u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Na dnevnom redu naći će se ukupno 19 tačaka. Kolegij se nije usuglasio oko termina održavanja posebne sjednice Vijeća (sjednice hitnog karaktera) na kojoj se trebalo raspravljati o imenovanju zamjenskog člana i zamjenskog predsjednika Općinske izborne komisije Banovići, sukladno uputstvu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od 01.06.2022. godine.

CIK BiH poslao je dopis Općinskom vijeću Banovići da u roku od sedam dana (do ponedjeljka, 13.6.2022.) izvrši imenovanje zamjenskog člana i zamjenskog predsjednika OIK Banovići. Budući da u datom roku nije dogovoreno održavanje sjednice Vijeća na kojoj bi se raspravljalo o navedenim imenovanjima isti se neće moći ni ispoštovati. S tim u vezi članovi Kolegija su na prijedlog općinskog načelnika usvojili zaključak  da se CIK-u BiH uputi dopis da Vijeće nije u mogućnosti postupiti po aktu od 01.06.2022. godine (uputstvu CIK-a vezanom za imenovanje zamjenskog člana i zamjenskog predsjednika OIK Banovići) s obzirom na to da se Kolegij Vijeća nije uspio usuglasiti oko termina održavanja sjednice na kojoj bi se o tome raspravljalo. Očekuje se da CIK BiH u narednom periodu izvrši navedena imenovanja, u skladu sa odredbom člana 2.15 stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

 DNEVNI RED ZA 19. REDOVNU SJEDNICU OV BANOVIĆI:

 1. Razmatranje Prijedloga Odluke o razrješenju dužnosti člana
 2. Razmatranje ostavke Ismeta Husanovića, predsjednika Skupštine JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići,
 3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period I-III 2022. godine,
 4. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Dječije obdanište“ Banovići za 2021. godinu.
 5. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu Javne ustanove „Javna biblioteka“ Banovići – sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine.
 6. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Banovići, Izvještaja o finansijskom poslovanju Centra, stanju socijalne zaštite i pružanju usluga za 2021. godinu,
 7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sportsko-kulturni centar“ Banovići za 2021. godinu,
 8. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići za 2021. godinu – sa uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 9. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići za 2021. godinu sa finansijskim izvještajem,
 10. Razmatranje Izvještaja o stanju i održavanju cesta i javnih površina u zimskim uslovima na području općine Banovići za 2021./2022. godinu,
 11. Razmatranje Izvještaja o radu stalnih radnih tijela – komisija Općinskog vijeća za period I-III 2022. godine,
 12. Razmatranje Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o privremenom korištenju javne površine i visini naknade na području općine Banovići („Službeni glasnik općine Banovići“, broj: 12/21 i 2/22),
 13. Razmatranje Prijedloga Odluke o određivanju prostora za groblje-mezarje u MZ Podgorje i MZ Stražbenica,
 14. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sigurnosti i organizaciji saobraćaja na cestama na području općine Banovići,
 15. Razmatranje Informacije o nabavci MTS-a za strukture CZ u 2021. godini,
 16. Razmatranje Informacije o položaju i statusu raseljenih lica i izbjeglica na području općine Banovići,
 17. Razmatranje Prijedloga Odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje, korištenje i održavanje bez naknade JP „Toplana“ d.o.o. Banovići – stalno sredstvo „toplovodna mreža – proširenje toplovodne mreže u ulici Husinske bune – Zona B“,
 18. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za proširenje PK „Grivice“ i PK „Turija“,
 19. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na uknjižbu rješenja o dodjeli zemljišta u odnosu na parcelu broj. 168/171 KO Podgorje i parcele broj: 1676/249 i 1674/164 KO Banovići Selo.  

Slično:

Back to top button