BanovićiIzdvojeno

BANOVIĆI: Sastanak Vijeća za praćenje realizacije ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Sastanku su prisustvovali predstavnici: Kladnja, Zavidovića, Živinica, Lukavca i Banovića te Vijeća ministara BiH i Ujedinjenih naroda

Foto: S.M.

Bosna i Hercegovina se 2015.godine, kao članica UN-a, obavezala da će provoditi Agendu 2030 koja obuhvata 17 ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja a koji se odnose na društveni i ekonomski razvoj te zaštitu životne sredine po principima održivosti.

S tim u vezi Banovići su bili domaćin sastanka Vijeća za praćenje realizacije ciljeva održivog razvoja na kome su, u prisustvu predstavnika Vijeća ministara BiH i Ujedinjenih naroda, općine i gradovi: Kladanj, Zavidovići, Živinice, Lukavac i Banovići predstavili aktivnosti i politike koje provode na realizaciji ove Agende.

Bez implementacije ciljeva na lokalnom nivou ne može se, kako je rečeno, govoriti ni o njihovoj globalnoj implementaciji. Stoga je plan da se, u narednom periodu, okupe sve jedinice lokalne samouprave kako bi se prezentiralo ono što je urađeno i ono što predstoji.

Dokumentom su utvrđena tri pravca djelovanja: dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, pametan rast i društvo jednakih mogućnosti. Jedinice lokalne samouprave, s tim u vezi su i definirale svoje ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti od kojih je Općina Banovići mnoge već i realizirala.

Prema riječima načelnika dr Bege Gutića, Banovići nisu slučajno izabrani za domaćina sastanka jer je Općina Banovići, kroz svoju Strategiju lokalnog razvoja, realizirala negdje oko 70 posto ciljeva koji su postavljeni kroz Agendu 2030.

Sastanak Vijeća za praćenje realizacije ciljeva održivog razvoja, koji je održan u Banovićima,  bio je drugi u nizu sastanaka u BiH i prvi u Federaciji BiH. Tom prilikom predstavnici pet općina i gradova prezentirali su Strategije razvoja svojih lokalnih zajednica, iznijeli korisne sugestije i prijedloge te dogovorili daljnje korake zajedničke saradnje.

Senad Mahmutbegović

 

Slično:

Back to top button