BanovićiIzdvojeno

18. redovna sjednica OV Banovići zakazana za utorak, 24. maj 2022. godine

MEĐU 17 TAČAKA NA DNEVNOM REDU NAĆI ĆE SE I IZVJEŠTAJI O RADU JAVNIH USTANOVA ZA 2021. GODINU

Održana je 26. sjednica Kolegija Općinskog vijeća Banovići na kojoj je jednoglasno usvojen dnevni red za 18. redovnu sjednicu Vijeća te utvrđen termin njenog održavanja. Sjednica je zakazana za utorak, 24. maja i održat će se u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16 sati. 

Na dnevnom redu (pred vijećnicima) naći će se ukupno 17 tačaka, a najveći dio njih su izvještaji. Između ostalog, planirano je razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine za period I-III 2022. godine, kao i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova: „Dječije obdanište“, „Javna biblioteka“, „Centar za socijalni rad“, „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“, „Sportsko-kulturni centar“ i „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići – svi za 2021. godinu.

DNEVNI RED ZA 18. REDOVNU SJEDNICU OV BANOVIĆI:

 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period I-III 2022. godine,
 2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Dječije obdanište“ Banovići za 2021. godinu.
 3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu Javne ustanove „Javna biblioteka“ Banovići – sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine.
 4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Banovići, Izvještaja o finansijskom poslovanju Centra, stanju socijalne zaštite i pružanju usluga za 2021. godinu,
 5. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sportsko-kulturni centar“ Banovići za 2021. godinu,
 6. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići za 2021. godinu – sa uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 7. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići za 2021. godinu sa finansijskim izvještajem,
 8. Razmatranje Izvještaja o stanju i održavanju cesta i javnih površina u zimskim uslovima na području općine Banovići za 2021./2022. godinu,
 9. Razmatranje Izvještaja o radu stalnih radnih tijela – komisija Općinskog vijeća za period I-III 2022. godine,
 10. Razmatranje Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o privremenom korištenju javne površine i visini naknade na području općine Banovići („Službeni glasnik općine Banovići“, broj: 12/21 i 2/22),
 11. Razmatranje Prijedloga Odluke o određivanju prostora za groblje-mezarje u MZ Podgorje i MZ Stražbenica,
 12. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sigurnosti i organizaciji saobraćaja na cestama na području općine Banovići,
 13. Razmatranje Informacije o nabavci MTS-a za strukture CZ u 2021. godini,
 14. Razmatranje Informacije o položaju i statusu raseljenih lica i izbjeglica na području općine Banovići,
 15. Razmatranje Prijedloga Odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje, korištenje i održavanje bez naknade JP „Toplana“ d.o.o. Banovići – stalno sredstvo „toplovodna mreža – proširenje toplovodne mreže u ulici Husinske bune – Zona B“,
 16. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za proširenje PK „Grivice“ i PK „Turija“,
 17. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na uknjižbu rješenja o dodjeli zemljišta u odnosu na parcelu broj. 168/171 KO Podgorje i parcele broj: 1676/249 i 1674/164 KO Banovići Selo.
Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button