BanovićiIzdvojeno

BANOVIĆI – Usvojen Plan parcelacije “Zona B”- I faza

Potencijalnim investitorima ponuđene četiri nove parcele za stambenu izgradnju

Općinsko vijeće Banovići, na 16.redovnoj sjednici, usvojilo je Prijedlog Odluke o Planu parcelacije “Zona B”- I faza (lamele: B3, B4, B5 i B6).

Planom parcelacije potencijalnim investitorima ponuđene su četiri nove parcele za stambeno poslovnu izgradnju s ciljem ubrzanog razvoja urbanog dijela Banovića.

Prateći kretanje prometa nekretnina na području općine Banovići u općinskoj Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove smatraju da već duže vrijeme postoji interes fizičkih lica za kupovinom stambenih prostora, posebno u objektima predviđenim za kolektivno stanovanje. To je, između ostalog, i bio razlog za predlaganje Plana parcelacije koji je u konačnici i dobio podršku vijećnika.

Novinar: Senad Mahmutbegović

Foto: S. M. 

Slično:

Back to top button