BiH

Izglasana zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, osim u ovim slučajevima

Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim javnim prostorima.

 

Za je glasalo 40 delegata, dok je sedam bilo protiv.

Zakon će stupiti na snagu u roku od 18 mjeseci, koliko će biti rok za ugostitelje i ostale da prilagode svoje poslovanje.

Pravno lice koje ne zabrani upotrebu duhana kaznit će se novčanom kaznom do 5.000 KM, a fizičko lice koje konzumira duhan i duhanske proizvode na javnom zatvorenom mjestu kaznit će se novčano sa 100 KM.

Na sjednici koja se održala 3. marta vođena je duga rasprava, ali su na kraju delegati odlučili da ne glasaju o tome, jer veliki broj delegata je bio odsutan i postojala je mogućnost da se ovaj zakon ne usvoji.

Amandmane na zakon su podnijeli delegati Aner Žuljević (3), Klub Hrvata (3) i delegat Žarko Vujović tri.

Usvojeni su amandmani delegata SDP-a Anera Žuljevića prema kojim pušenje je dozvoljeno u posebnim, za pušače predviđenim prostorima za smještaj gostiju u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pusenja.

U objektu u kojemu se isključivo poslužuje piće, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

Pušenje će biti zabranjeno u prostorijama gdje se poslužuje hrana.

Pušenje cigareta će biti dozvoljeno korisnicima usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja i drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju.

Pušenje će biti dozvoljeno na aerodromima i to u posebnom prostoru, ali o tome odluku donosi direktor aerodroma.

S obzirom da je u Domu naroda Parlamenta FBiH usvojen sa amandmanima, to podrazumijeva da će morati na usaglašavanje u Predstavnički dom.

Slično:

Back to top button